เนื้อหาข้อสอบ PAT 7 ความถนัดทางภาษา 1/58 (part 2)

October 2, 2014

จากโพสต์ก่อนหน้า เราได้ให้ข้อมูลของเนื้อหาที่จะสอบของ GAT และ PAT 1-6 ไปแล้ว

ในส่วนนี้จะเป็นเนื้อหา PAT 7 ล้วนๆ นำมาให้อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบกันนะคะ

PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

อ่านข้อมูลอย่างเป็นทางการได้ ที่นี่

น้องๆที่อยากเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้คะแนนสูงๆ สามารถสอบถามรายละเอียดการติวสอบ gat pat 1/58 ได้ที่

โทร 089 431 2988 หรือ Line ID: educationcenter

Thai Tutor Connection บริการจัดหาติวเตอร์ระดับท๊อปจากมหาวิทยาลัย เช่น จุฬา ธรรมศาตร์ มหิดล ศิลปากร เกษตรศาสตร์ มศว ฯลฯ เพื่อไปติวสอบได้ถึงบ้านหรือสถานที่ที่น้องๆสะดวก

ค่าเรียนเริ่มต้นที่ 250-300 บาท ต่อ ชั่วโมง หรือหากเรียนเป็นกลุ่มย่อย ค่าเรียนยิ่งถูกลง

ติวสอบเน้นทำข้อสอบเก่าเพื่อความเข้าใจและคะแนนเต็มอย่างที่ตั้งใจ เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้เลยค่ะ

Read More …

Read More...

เนื้อหาและตารางสอบ GAT PAT 1/58 (part 1)

October 1, 2014

เหลือเวลาอีกประมาณ 7 สัปดาห์ (ณ วันที่ 1 ต.ค. 57) น้องระดับชั้น ม. 6 ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองในการสอบระดับชาติ GAT PAT ซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวของอนาคตที่น้องๆฝัน ทางสทศ.… Read More …

Read More...

GAT PAT ปี 58 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

October 1, 2014

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เปิดระบบรับสมัครการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ในปีการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยน้องๆที่ต้องการสมัครสอบสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ขององค์การได้ ที่นี่

ข้อควรระวัง 

อย่างไรก็ตามผู้สมัครสอบทุกคน ควรศึกษาข้อปฎิบัติและเงื่อนไขของการสอบเพื่อที่จะไม่เสียสิทธิ ดังนี้

1.… Read More …

Read More...

รายชื่อสนามสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/58 พื้นที่กรุงเทพ นนทบุรีและปทุมธานี

October 1, 2014

สำหรับการสอบ GAT PAT ที่จะมาถึงในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ น้องสามารถเช็ครายชื่อโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบได้ ตามรายละเอียดดังนี้

พื้นที่กรุงเทพมหานคร

พื้นที่จังหวัดปทุมธานี

พื้นที่จังหวัดนนทบุรี

อ่านรายละเอียดอย่างเป็นทางการได้ ที่นี่

gat_pat_58_content

ในส่วนของการสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 นี้ เหลือเวลาอีกประมาณ 7 สัปดาห์เท่านั้นในการเตรียมตัวสอบ น้องๆที่อยากเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้คะแนนสูงๆ สามารถสอบถามรายละเอียดการติวสอบ gat pat 1/58 ได้ที่

โทร 089 431 2988 หรือ Line ID: educationcenter

Thai Tutor Connection บริการจัดหาติวเตอร์ระดับท๊อปจากมหาวิทยาลัย เช่น จุฬา ธรรมศาตร์ มหิดล ศิลปากร เกษตรศาสตร์ มศว ฯลฯ เพื่อไปติวสอบได้ถึงบ้านหรือสถานที่ที่น้องๆสะดวก

ค่าเรียนเริ่มต้นที่ 250-300 บาท ต่อ ชั่วโมง หรือหากเรียนเป็นกลุ่มย่อย ค่าเรียนยิ่งถูกลง

ติวสอบเพื่อเน้นความเข้าใจและคะแนนเต็มอย่างที่ตั้งใจ เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้เลยค่ะ

 … Read More …

Read More...

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TUPINE) ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม

June 28, 2014

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (Programme of Innovative Engineering) หรือ TU-PINE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้ง 3 สาขา ดังนี้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งหมด 90 คน

การสมัครมี 2 รูปแบบคือ

A) ยื่นคะแนนมาตรฐาน ขั้นต่ำ 100 คะแนน และ7 วิชาสามัญ ขั้นต่ำ 50 คะแนน ได้แก่

 • 1] เลือกระหว่าง PAT 1 หรือ PAT 2
 • 2] PAT 3
 • 3] PAT 3
 • 4] 7 วิชาสามัญ ในหมวดวิชา คณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์

B) สอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่าที่กำหนดในแบบแรก โดยต้องสอบข้อเขียนโดยตรงของโครงการ ประกอบด้วยวิชา คณิตศาสตร์ และความถนัดวิศวกรรมศาสตร์

โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ โครงการหลักสูตรนวัตกรรม หรือทางเว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท

ตาราง TU PiNE

 

อ่านรายละเอียดอย่างเป็นทางการได้ ที่นี่

 

สำหรับน้องๆ ที่สนใจโครงการนี้ และอยากเพิ่มความมั่นใจในการสอข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สามารถติดต่อ Thai Tutor Connection  ได้ เราเป็นเครือข่ายติวเตอร์จากหลากหลายสถาบัน ทั้งจาก จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ฯลฯ ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ (International Program)

ต้องการเรียนพิเศษ ตัวต่อตัว เรียนเพิ่มเกรด หรือติวสอบ โทร 089-431-2988

 

 … Read More …

Read More...

มศว ประกาศรับตรงเพิ่ม หลังแอดมิชชัน 57

June 28, 2014

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมประจำปีการศึกษา 2557 รวมทั้งหมด 264 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะและจำนวนที่รับ

นกจากเงื่อนไขทั่วไปแล้ว ยังมีเงือนไขบางข้อที่ผู้สมัครต้องศึกษาให้ละเอียด เช่น

- ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจากการคัดเลือกทุกวิธีการ ประจําปีการศึกษา 2557
- ต้องไม่เป็นผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในระบบกลาง (Admissions) ประจําปี 2557
- ต้องมีผลคะแนนรวมที่ได้จากการคํานวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําปี 2557

กำนดการทั้งหมด

มศวสอบตรง2

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดอย่างเป็นทางการได้ ที่นี่

นอกจากนี้ทุกคณะสาขาที่เปิดรับสมัครจะมีการพิจารณาผลคะแนน GPAX GAT/PAT (ตามข้อกำหนดของแต่ละคณะ) และ กสทพ.… Read More …

Read More...

SAT Redesigned ข้อสอบรูปแบบใหม่จะเริ่มในปี 2016

sat_redesigned

June 4, 2014

การสอบ SAT เป็นการสอบวัดระดับความสามารถด้านวิชาการเพื่อใช้เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา และนับตั้งแต่ปี  2016 เป็นต้นไป ทาง College Board จะยกเลิกการสอบ SAT แบบบเดิมและใช้ข้อสอบ Redesigned ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆทั้งหมด ดังนี้

 • เวลาในการสอบจะเป็น 3 ชั่วโมง และเพิ่มอีก 50 นาทีสำหรับการเขียนเรียงความ
 • ระบบการคิดคะแนนจะเป็น 400-1600 คะแนน
 • คำศัพท์จะมีความเกี่ยวข้องกับบริบทของบทความในข้อสอบมากขึ้น เนื่องจากคำศัพท์บางคำมีความหมายได้หลากหลาย ดังนั้นแนวทางในการทำข้อสอบคือ นักเรียนต้องใช้บริบทที่อ่านในการตอบคำถาม มากกว่าการท่องจำคำศัพท์เช่นที่เคยเป็นมา นอกจากนั้นคำศัพท์ที่นักเรียนจะมีโอกาสใช้ในชีวิตประจำวันจะปรากฎในข้อสอบ Redesigned มากขึ้น
 • ในส่วนของข้อสอบการอ่านและการเขียน นักเรียนต้องใช้ความสามารถด้านการตีความ การสังเคราะห์ข้อมล และการหาหลักฐานจากบทอ่านเพื่อสนับสนุนการตอบคำถาม
 • ในส่วนของการเขียนเรียงความ (essay) การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นทักษะที่จำเป็น เนื่องจากแนวข้อสอบจะแตกต่างจากข้อสอบรูปแบบเดิม นักเรียนจะต้องอ่านบทความที่ปรากฎและวิเคราะห์แนวคิดของผู้แต่งที่ใช้ในการชักจูงผู้อ่าน ซึ่งข้อสอบในส่วนนี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับงานเขียนที่นักเรียนต้องใช้ในระดับมหาวิทยาลัย
 • สำหรับข้อสอบในส่วนวิชาคณิตศาสตร์ จะเป็นการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและด้านอาชีพ โดยจะเน้นเนื้อหาทั้งหมด 3 ประเภท คือ 1) การแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย อัตราส่วน ร้อยละ และการแสดงเหตุและผลในบริบททางวิทยาศาสตร์และอาชีพ 2) หัวใจของพีชคณิต ซึ่งจะเน้นที่ระบบสมการเชิงเส้น และส่วนสุดท้ายคือ 3) พื้นฐานของคณิตศาสตร์ขั้นสูง ที่ประกอบด้วยสมการที่ซับซ้อนมากขึ้น
 • ข้อสอบการอ่านและการเขียน จะมีบทความที่มีความเกี่ยวข้องกับโลกปัจจุบันมากขึ้น ผู้สอบจะมีโอกาสได้อ่านงานทั้งด้านวรรณกรรม และบทความที่นำเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟ รูปภาพ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่นักเรียนพบเจอในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและด้านการทำงานต่างๆ เช่นวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และในส่วนของข้อสอบคณิตศาสตร์ นักเรียนต้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์
 • ข้อสอบ SAT Redesigned นี้ เนื้อหาของข้อสอบจะมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาที่หลากหลาย เช่นวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้ผู้สอบมีทักษะที่จะเป็นในการวิเคราะห์ที่ต้องใช้ในระดับมหาวิทยาลัย เช่น การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ การเข้าใจเหตุการณ์สำคัญของโลก สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 • เนื้อหาของบทอ่านของการสอบรูปแบบใหม่จะมีความหลากหลายมากขึ้น และมีการนำรายละเอียดของเอกสารต่างๆที่เขียนโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงของโลกมีใช้ทดสอบและเพิ่มทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลและการมองโลกอย่างรอบด้านมากขึ้น
 • และการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือ การไม่หักคะแนนในข้อที่ผู้สอบตอบผิด ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความสามารถในการทำข้อสอบมากขึ้น

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบ SAT ในช่วงปี 2016 เป็นต้นไปอาจจะต้องปรับตัวและเตรียมพร้อมให้มากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อสอบใหม่ ดังนั้นการเตรียมตัวก่อนย่อมสร้างความได้เปรียบ และการทำข้อสอบ SAT ให้ได้คะแนนสูงจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

Thai Tutor Connection บริการจัดหาติวเตอร์สอนพิเศษ เพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียน ติวสอบเข้าโรงเรียนดัง ม.1 ม.4 สอบชิงทุนทั้งในและต่างประเทศ สอบสัมภาษณ์งานต่างๆ โดยติวเตอร์ประสบการณ์สูงจาก จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร มศว ฯลฯ

สอบถามข้อมูล โทร 089-431-2988

Read More …

Read More...

สอบเข้าสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 3

muidslogo

June 3, 2014

โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ MUIDS (Mahidol University International Demonstration School) เปิดรับสมัครนักเรียนสำหรับเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เป็นรอบที่ 3 ของปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจกรรม

วันที่

1.

Read More …

Read More...

การสอบ SAT คืออะไร

sat คืออะไร

May 24, 2014

SAT คืออะไร

การสอบ SAT (Scholastic Assessment Test) ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาของนักเรียนระดับมัธยมปลายหรือ high school ซึ่งการสอบนี้ถือว่าเป็นใบเบิกทางสู่ทุนการศึกษา การช่วยเหลือทางการเงิน และโอกาสที่เท่าเทียมสำหรับนักเรียนทุกคน เป็นการทดสอบทักษะทีจำเป็นสำหรับในศตวรรษที่ 21

ในส่วนของข้อสอบนั้น จะตรงไปตรงมา และได้รับการวิจัยมาแล้วเป็นอย่างดี ไม่ว่านักเรียนจะมีพื้นเพที่แตกต่างกัน ทุกคนสามารถทำข้อสอบได้

ข้อสอบจะประกอบทั้งหมด 3 ส่วน คะแนนรวม 2400 คะแนน แบ่งเป็นส่วนละ 800 คะแนน

 • ส่วนที่ 1 reading จะเป็นการทดสอบการอ่านและการเติมประโยคให้สมบูรณ์
 • ส่วนที่ 2 writing ประกอบด้วยเรียงความสั้นๆ เพื่อให้นักเรียนระบุจุดที่ผิด และพัฒนาการให้หลักไวยากรณ์
 • ส่วนที่ 3 math ทดสอบเนื้อหาด้านการคำนวน พีชคณิต เรขาคณิต สถิติและความเป็นไปได้

เกณฑ์การให้คะแนนนั้นจะเงื่อนไขดังนี้ หากตอบถูกจะได้รับ 1 คะแนน: ตอบผิด หัก 1/4 คะแนน ยกเว้นในส่วนข้อสอบอัตนัยคณิตาสตร์ หากตอบผิดจะไม่หักคะแนน: และหากนักเรียนเว้นคำตอบ ไม่หักคะแนน (หรือ +0)

แล้วในแต่ละส่วนสอบอะไรบ้างและให้เวลาเท่าไหร่

การสอบ SAT จะแบ่งเป็น 10 ส่วนย่อยๆ โดยใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง 45 นาที (รวมเวลาพักสั้นๆ อีก 3 ครั้ง)โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • คณิตศาตร์ 70 นาที ประกอบด้วยข้อสอบปรนัย (multiple choice) 44 ข้อ และอัตนัย (grid in) อีก 10 ข้อ
 • การอ่าน 70 นาที ประกอบด้วย การอ่านเพื่อความเข้าใจ (passage comprehension) 48 ข้อ และส่วนของคำศัพท์และโครงสร้างอีก 19 ข้อ
 • การเขียน 60 นาที ประกอบด้วยเขียนเรียงความ 1 หัวข้อ (25 นาที) ซึ่งมักจะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อหัวข้อที่ยกมาให้ ส่วนต่อมาคือการปรับปรุงประโยค หรือแก้โครงสร้างที่ผิด มี 25 ข้อ ข้อสอบการระบุประโยคและโครงสร้างที่ผิด 18 ข้อ และส่วนสุดท้ายคือการแก้ย่อหน้าที่ผิดอีก 6 ข้อ

และที่สำคัญ จะมีข้อสอบที่ให้เวลา 25 นาทีในการทำ ไม่ว่าจะเป็นส่วนคณิต การเขียนหรือการอ่าน ที่จะไม่ถูกนำมาคิดคะแนนด้วน ซึ่งผู้สอบจะไม่ทราบว่าเป็นส่วนไหน ซึ่งจุดประสงค์ก็เพื่อให้ทางผู้จัดสอบได้ทดลองข้อสอบใหม่เพื่อลดช่องว่างด้านการทำข้อสอบในเด็กที่มีพื้นฐานแตกต่างกันและเพื่อเปรียบเทียบคะแนนในการทดสอบแต่ละครั้ง

สำหรับนักเรียนส่วนใหญ่จะทดสอบประมาณ 1-2 ครั้งในช่วงมัธยมปลาย เพื่อให้คุ้นเคยการการทำข้อสอบ

ค่าสมัครสอบเท่าไหร่ (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2557)

 • ค่าสมัครสอบจะอยู่ที่ $51 และหากสอบนอกสหรัฐจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก $40 สำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
 • โดยสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต เช็ค(ของธนาคารในสหรัฐอเมริกา) และ Paypal ซึ่งค่าสมัครนั้นไม่สามารถขอเงินคืนได้

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี จะมีรายละเอียดดังนี้

 • สมัครทางโทรศัพท์ (สำหรับผู้ที่เคยสมัครมาแล้ว) $15
 • สมัครช้ากว่าที่กำหนด $27.50
 • เปลี่ยนประเภทการสอบ, เปลี่ยนศูนย์สอบ, เปลี่ยนวันสอบ $27.50
 • ขอรับคะแนนด่วน $31
 • ขอผลคะแนนเก่า $30.50
 • สำหรับในประเทศไทยจะไม่มีบริการ Waitlist

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลอย่างเป็นทางการได้ที่ เว็บไซต์ CollegeBoard

การสอบ SAT นี้ ไม่เพียงแต่ใช้ประกอบการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ในประเทศไทยก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรนานชาติเช่น จุฬาอินเตอร์ ธรรมศาสตร์อินเตอร์ เกษตรอินเตอร์ มหิดลอินเตอร์ที่รับคะแนน SAT เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี

แล้วต้องเตรียมตัวนานแค่ไหน

ระยะเวลาในการเตรียมตัวจะขึ้นอยู่กับทักษะพื้นฐานของแต่ละบุคคล  แต่เนื่องการมีการสอบทักษะทางภาษา การเตรียมตัวเร็วมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสร้างความได้เปรียบให้กับผู้สมัครสอบ เพราะทักษะภาษาใช้เวลานานในการพัฒนาเพื่อให้ถึงระดับ Fluent Language Learners อย่าวางใจจนเกินไป เพราะมีนักเรียนจำนวนมากที่พลาดทำคะแนนได้ไม่มากพอ เพราะเตรียมตัวมาไม่พร้อมเนื่องจากเวลาเหลือน้อย

นอกจากนั้นควรมีการวางแผนสมัคสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนขึ้นไป เนื่องจากในช่วงปลายปีจะเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย เปิดรับสมัครโปรแกรมนานาชาติเป็นจำนวนมาก อาจทำให้สนามสอบเต็มได้

ต้องการติวเตอร์สอนพิเศษเพื่อทำคะแนนให้ได้สูงๆ ?

Read More …

Read More...

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวและกลุ่มย่อย

sidebnnr1

September 15, 2012

ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย AEC หรือ ASEAN Economic Community การใช้ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น

การเพิ่มความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับตนเองจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเรียนและการทำงาน การันตีได้เลยว่าหากเราใช้ภาษาอังกฤษได้ ไม่มีวันตกงานแน่นอน

ไทยติวเตอร์ คอนเนคชันจึงให้บริการจัดหาติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปและวัยทำงาน ทั้งการเรียนแบบเดี่ยวและกลุ่มย่อย

เรียนภาษาอังกฤษกับติวเตอร์ส่วนตัวดีอย่างไร

 • การเรียนการสอนดำเนินอย่างเป็นกันเอง ลดปัญหาความไม่กล้าตอบ ไม่กล้าถาม แตกต่างจากการเรียนตามสถาบันต่างๆ
 • ดำเนินการสอนโดยติวเตอร์ประสบการณ์สูงจากหมาวิทยาลัยชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็นติวเตอร์จากจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ศิลปากร เกษตรศาสตร์ มศว ฯลฯ
 • ผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่เรียนเองได้ มีความยืดหย่นสูง ติวเตอร์สามารถไปสอนที่บ้าน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและไม่ต้องเครียดกับปัญหารถติด
 • เรียนเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น ไม่ต้องเสียเงินก้อน
 • การเรียนเดี่ยวหรือกลุ่มเล็ก นั้น มีจุดเด่นอยู่ที่ติวเตอร์สามารถเอาใจใส่ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ แตกต่างจากการเรียนที่สถาบัน เนื่องจากเวลาการสอนที่จำกัดทำให้ผู้สอนไม่สามารถอธิบายเรื่องซ้ำๆ ได้หากผู้เรียนไม่เข้าใจ

 

การเรียนภาษาอังกฤษกับติวเตอร์ส่วนตัวเหมาะกับใครบ้าง

 • นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น สามารถเรียนเพื่อ เพิ่มเกรด ติวสอบเข้า ม.1 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง ไม่ว่าจะเป็น เตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์ สวนกุหลาบ สตรีวิทยา บดินทรเดชา เซนต์คาเบรียล สามเสนวิทยาลัย โยธินบูรณะ หอวัง เทพศิรินทร์ สุรศักดิ์มนตรี โรงเรียนเครือสาธิต เครือคาธอลิค หรือเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนหลักสูตรอินเตอร์ English Program (EP) Gifted Program สอบชิงทุน สอบโควต้า โครงการแลกเปลี่ยน AFS, YFU, Rotary International, AYC, YES, EF สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ มศว ศิลปากร ฯลฯ
 • วัยทำงานและบุคคลทั่วไปที่มีจุดประสงค์ในการพัฒนาตนเองและทักษะการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น Email Writing, Business English, Conversation (English Speaking, Listening) สอบสัมภาษณ์งาน สอบสัมภาษณ์แอร์ สจ๊วตหรือสอบเรียนต่อระดับปริญญาโท เรียนต่อต่างประเทศ เช่น CU-TEP, TU-GET,SMART, CU-AAT, SAT, TOEIC, TOEFL, IELTS, GRE, และ GMAT

ติดต่อขอรับคำปรึกษา ฟรี โทร 089 431 2988 หรือกรอกฟอร์มด้านล่างนี้… Read More …

Read More...