ติวสอบเข้า, ติวเพิ่มเกรด, สอบเข้าเตรียมอุดม, สอบเข้าสาธิต, สอบเข้าจุฬา, สอบเข้าธรรมศาสตร์, สอบเข้ามหิดล, สอบเข้าอินเตอร์, สอบเข้าแพทย์, สอบเข้าวิศวะ, สอบเข้าอักษร, สอบเข้านิเทศ, ติว gat pat, ติว 7 วิชาสามัญ, สอบตรง, admission, เรียนพิเศษ

Posts Tagged ‘รับตรง แพทย์ จุฬา 56’

medchula

มาแล้ว โครงการรับตรงแพทยศาสตร์ จุฬา 56

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

ซึ่งโครงการนี้ประกอบด้วย

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณะสุข รับ 60 คน

2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณะสุข รับ 20 คน**

3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) รับ 3 คน

4. โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ รับ 30 คน

**  โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน เปิดรับ 20 คน เฉพาะจังหวัดดังต่อไปนี้

  • ชลบุรี 5 คน
  • ระยอง 5 คน
  • จันทบุรี 2 คน
  • ตราด 2 คน
  • นครปฐม 2 คน
  • สมุทรปราการ 2 คน
  • พระนครศรีอยุธยา 1 คน
  • นครนายก 1 คน

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียงหนึ่งโครงการเท่านั้น…

Thanks to Mirko Ceselkoski