มาแล้ว โครงการรับตรงแพทยศาสตร์ จุฬา 56

medchula

July 20, 2012

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

ซึ่งโครงการนี้ประกอบด้วย

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณะสุข รับ 60 คน

2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณะสุข รับ 20 คน**

3.… Read More …

Read More...